kurumsal tanıtım filmi

Hizmetler

Hizmetler

Uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz.

Hizmet Politikamız

21.Yüzyılda ülkemizin sanayi ve ticaret alanında gösterdi?i atılımlar neticesinde gümrükleme alanındaki tüm hizmetlerin yerle?ik anlayı? dı?ına çıkması gereklili?i anla?ılmı?tır. Günümüzde "Gümrük Komisyonculu?u" devri kapanmı?, profesyonel anlamda "Gümrük Mü?avirli?i"kavramı geli?mi?tir. Bizler, ça?ımıza ve gümrük kanununda ki yeni düzenlemelere uygun i?leyen yazılımlarla desteklenmekteyiz. Konusunda uzman, genç ve dinamik ATAK personeli, üst yönetimin sahip oldu?u yılların deneyiminden de faydalanarak mükemmele eri?me noktasındadır.

Gümrükleme hakkında resmi ba?lantılar;

 

YILLARIN TECRÜBESİ VE GENÇ BEYİNLERDEN OLU?AN EKİBİMİZ DI? TİCARET VE MEVZUAT UZMANLARIMIZ İLE BİRLİKTE HİZMET VERMEKTEYİZ.